Podujatia  v  mesiaci  jún

 

  podujatia jún 2017.pdf (204685

   M A L Á    S T A R / okr.súťaž v speve /

          

MALÁ STAR 2017.pdf (159093)

MALÁ STAR - vyhodnotenie.pdf (193644)

 OKRESNÉ  KOLO  V  ATLETIKE                               

 

Atletika - OK - vyhodnotenie 2017.pdf (199008)

    S L Á V I K   S L O V E N S K A   2 0 1 7 


Okresná súťaž SS 2017.pdf (101183)  -  výsledky

Krajské  kolo  v  malom  futbale - školský pohár SFZ - žiačky ZŠ

KK školský pohár SFZ-žiačky 2017.pdf (203128)

Obvodové kola vo vybíjanej                           

obvody-vybíjaná 2017.pdf (196102)

Vyhodnotenie okresných kôl v basketbale 

                                                                             

Basketbal - chlapci ZŠ- vyhodnotenie 2017.pdf (185827)

Basketbal-dievčatá ZŠ-vyhodnotenie 2017.pdf (189246)

Basketbal-chlapci SŠ-vyhodnotenie 2017.pdf (187110)

Basketbal-vyhodnotenie- žiačky SŠ - 2017.pdf (188230)

Zmluva  o  bežnom  účte

Zmluva o bežnom účte.pdf (684805)

ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE

ZMLUVA.pdf (520,9 kB)

      PONUKOVÝ LIST ZÚ


ponuka z.u.2016/2017.pdf (325636)

SPRÁVA  O  ČINNOSTI CVČ ZA  ROK  2014/2015

správa o činnosti 2014-15.pdf (223697)

Zmluvy s Prima Bankou

Poistná zmluva majetku - UNION

26.08.2013 09:30
Poistná zmluva.pdf (833,5 kB)

Zmluvy s Prima Bankou

16.05.2013 07:49
scan0001.pdf (518282) scan0002.pdf (591673) scan0003.pdf (388516) scan0004.pdf (616165) scan0005.pdf (607366) scan0006.pdf (659675) scan0007.pdf (429176) scan0008.pdf (310863) scan0009.pdf (340728) scan0010.pdf (362293) scan0011.pdf (351708)  

Zmluvy s Prima Bankou

15.05.2013 11:19