Matematická  olympiáda  -  okresné  kolo

 

Propozicie_OK Matematickej olympiády kat. Z-5, Z-9

  Podujatia  na  mesiac  január

podujatia január 2018.

  OKRESNÉ  KOLÁ  JAZYKOVÝCH  OLYMPIÁD 

 

propozicie OAJ 2018.pdf

propozície ONJ 2018.pdf

  Okresné kolo vo futsale 

 

futsal 2017- vyhodnotenie-ZŠ.

Okresné kolo technickej olympiády 

 

Výsledková listina OK TO Trebišov 2017

  Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ 

 

propozície - vybíjaná.

Vybíjaná-2017-vyhodnotenie.

 Obvodné kolo olympiády zo slov.jazyka a literatúry 

vyhodnotenie OSJL 2017.pdf (245621)

Propozície okr.kôl vo florbale žiakov a žiačok ŽŠ 

 

 

Florbal-vyhodnotenie 2017-žiačky ZŠ

Florbal 2017-vyhodnotenie-žiaci ZŠ

Okresné kolá v basketbale žiakov a žiačok ŽŠ 

Basketbal-dievčatá ZŠ-vyhodnotenie 2017

Žiaci basketbal-vyhodnotenie 2017

 

Okresné  kolo  v  jesennom  aranžovaní

             

Výsledková listina - jesenné aranžovanie 2017 - Truhlík na okno

              Š A R K A N I Á D A  

                               

             

šarkaniáda.pdf (446217)

   Predmetové olympiády a postupové súťaže 

termínovník pops 1718 v130917.pdf (217407)

Termíny OK 2017 - 2018.pdf (150427)

 Európsky  týždeň  mobility   


Európsky týždeň mobility Trebišov.pdf (113425)

   OKRESNÉ  KOLO  V  CEZPOĽNOM  BEHU

    

cezpoľný beh - 2017.pdf (255853)

cezpoľný beh výsledky 2017.pdf (219258)

   S T R E L E C K Á   L I G A  -  2 0 1 7/ 2 0 1 8

 

 


Propozície - Okresná strelecká liga 2017-2018

 

 

Výsledková listina OSL 2017-2018

ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE

ZMLUVA.pdf (520,9 kB)

Zmluva  o  bežnom  účte

Zmluva o bežnom účte.pdf (684805)

Zmluvy s Prima Bankou

Poistná zmluva majetku - UNION

26.08.2013 09:30
Poistná zmluva.pdf (833,5 kB)

Zmluvy s Prima Bankou

16.05.2013 07:49
scan0001.pdf (518282) scan0002.pdf (591673) scan0003.pdf (388516) scan0004.pdf (616165) scan0005.pdf (607366) scan0006.pdf (659675) scan0007.pdf (429176) scan0008.pdf (310863) scan0009.pdf (340728) scan0010.pdf (362293) scan0011.pdf (351708)  

Zmluvy s Prima Bankou

15.05.2013 11:19