PONUKOVÝ LIST ZÚ


ponuka z.u.2016/2017.pdf (325636)

  Podujatia v mesiaci jún

 

podujatia jún 2016.xps (240794)

 

   TURISTICKÉ  VYCHÁDZKY        


Zapikan - turistická vychádzka.pdf (75252)

Hrad Parustan.pdf (118153)

   Okresné  kolo  v  letnom  aranžovaní


Výsledková listina-OK_Letné aranžovanie_2016_Trebišov.pdf (199317)

  Výsledky obvodového kola súťaže " EURÓPA  V  ŠKOLE "

                                                                          

europa v škole 2015- 2016 - výsledky.pdf (188052)

Súťaž v aranžovaní Veľkonočnej ikebany    

veľkonoč.ikeb.2016.doc (108032)

Aranžovanie veľkonočnej ikebany.pdf (177260)

        Dotazník o zapojení sa do postupových súťaží v šk. roku 2015 / 2016

 

Dotazník o zapojení sa do súťaží a olympiád 2015-2016.doc (158720)

SPRÁVA  O  ČINNOSTI CVČ ZA  ROK  2014/2015

správa o činnosti 2014-15.pdf (223697)

Zmluvy s Prima Bankou

Poistná zmluva majetku - UNION

26.08.2013 09:30
Poistná zmluva.pdf (833,5 kB)

Zmluvy s Prima Bankou

16.05.2013 07:49
scan0001.pdf (518282) scan0002.pdf (591673) scan0003.pdf (388516) scan0004.pdf (616165) scan0005.pdf (607366) scan0006.pdf (659675) scan0007.pdf (429176) scan0008.pdf (310863) scan0009.pdf (340728) scan0010.pdf (362293) scan0011.pdf (351708)  

Zmluvy s Prima Bankou

15.05.2013 11:19