Kontakt:

Centrum voľného času

T. G. Masaryka 2229/36

075 01  Trebišov

 

Mgr. Jozef Mačuga

riaditeľ CVČ