Plán podujatí organizovaných v mesiaci október

 

V priebehu mesiaca - Ovocný deň v ŠKD

                                     - Exkurzia na strelnicu ,,Čerjaky" - ZÚ streľba

06.10.2019- Majstrovský zápas U13 BJ - TV

06.10.2019- Majstrovský zápas U15 TV - BJ

10.10.2019- Okresné kolo v bedmintone pre ZŠ- chlapci, dievčatá

13.10.2019- Majstrovský zápas U13 TV - KE

13.10.2019- Majstrovský zápas U15 KE - TV

15.10.2019- Okresné  kolo v bedmintone pre SŠ- chlapci, dievčatá

16.10.2019- Tvorivé dielne CVČ

19.10.2019- Majstrovský zápas U13 SV - TV

19.10.2019- Majstrovský zápas U15 TV - SV

19.10.2019- Lov rýb na VN Parchovany

20.10.2019- Šarkaniáda

24.10.2019- 1. kolo Okresnej streleckej ligy

25.10.2019- Okresné kolo- Jesenné aranžovanie ,,Veniec na dvere"

27.10.2019- Majstrovský zápas U13 TV - Lok. KE

27.10.2019- Majstrovský zápas U15 Lok. KE - TV

30.10.2019- Majstrovský zápas U13 SN - TV

30.10.2019- Majstrovský zápas U15 TV - SN