Plán podujatí organizovaných v mesiaci máj

 

01.05.2019 - Parchovanska rybička

02.05.2019 - Slávik Slovenska 2019

07.05.2019 - OK McDonalds CUP

                   - Sústredenie členov dramatického z. ú.

08.05.2019 - MZ U12 Stropkov - Trebišov

                   - Sústredenie členov dramatického z. ú.

09.05.2019 - Okresná súťaž Mladý záchranár CO

10.05.2019 - OK vo futbale dievčat - Futbal Cup

14.05.2019 - OK vo futbale dievčat - Školský pohár

15.05.2019 - OK vo futbale chlapcov - Školský pohár

16.05.2019 - Súťaž mladých zdravotníkov ÚS SČK - SŠ

                   - 5. kolo OSL - preložené na 23.5.2019

17.05.2019 - OK vo futbale chlapcov - Futbal Cup

19.05.2019 - MZ U12 Trebišov - Humenné

20.05.2019 - OK vo futbale chlapcov - Školský pohár

21.05.2019 - Súťaž mladých zdravotníkov ÚS SČK - ZŠ

22.05.2019 - Obvodné kolo v atletike

24.05.2019 - Turistická vychádzka - Malá Tŕňa

                  - OK Fyzikálnej olympiády kat. G - Archimediáda

25.05.2019 - MZ U12 Lok. Košice - Trebišov

28.05.2019 - Okresné kolo v atletike

29.05.2019 - 1. kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat ZŠ

30.05.2019 - OK v letnom aranžovaní

Pozn. Dátumy sa môžu meniť v závislosti od počasia a miesta konania.