Žiadosť o prijatie za člena CVČ (záujmové útvary)

 a prihláška na letnú prázdninovú činnosť (tábory) nájdete

 v sekcii tlačivá na stiahnutie

Navštívte nás aj na novej adrese:

Hravá atmosféra, príjemné prostredie

a zážitkové aktivity zaručia, že vaše deti u nás budú spokojné.