Stolnotenisová Miniliga ZŠ

Propozicie stolnotenisovej Miniligy

Minimálne štandardy školských stolnotenisových líg

Šport Cyklo – KELLYS BIKE Trebišov, 

Centrum voľného času Trebišov  

a Mesto Trebišov

 usporiadajú detské cyklistické preteky

               KELLYS BIKE 2019                        

 

Miesto konania:      Mestský park v Trebišove

Dátum konania:      2. 6. 2019   nedeľa   o  13.00 hod.

Prezentácia:      v deň preteku od 12.00 – 13.00 hod. pri amfiteátri

Kategórie:  Dievčatá a chlapci:

                  1. kategória:   3 – 5 rokov     rok narodenia 2014 – 2016        500 m   odrážadlá

                  2. kategória:   3 – 5 rokov     rok narodenia 2014 – 2016      1000 m   bicykle

                  3. kategória:   6 – 8 rokov     rok narodenia 2013 – 2011      2000 m   bicykle

                  4. kategória:   9 – 10 rokov   rok narodenia 2010 – 2009      3000 m   bicykle

                  5. kategória: 11 – 12 rokov   rok narodenia 2008 – 2007      4000 m   bicykle

                  6. kategória: 13 – 15 rokov   rok narodenia 2006 – 2004      6000 m   bicykle

Podmienky účasti:

  • Prilba na hlave počas celého preteku.
  • Štart na vlastné nebezpečenstvo.
  • Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
  • Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania.
  • Ak účastník opustí trať z akýchkoľvek príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.
  • Preukaz poistenca /preukázať pri prezentácii/.
  • Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
  • Súhlas s účasťou bez dozoru:  Podpis + prehlásenie súhlasu zákonného zástupcu /na stiahnutie na stránke www.sportcyklo.sk / podmienené telefonickým potvrdením na č. t. 0918 814 713.

Ceny:

Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny a diplomy. 

Každý účastník dostane vecnú odmenu.

Poznámka: Za stratu štartovného čísla sa účtuje poplatok 4,00 €.

Informácie: 

PhDr. Andrej Bandoľa tel. 0918 814 713,  Mgr. Jozef Mačuga tel. 0907 546 138 

Rôzne: Po skončení súťaže bude losovaná tombola. Cena lístku do tomboly 1,00 €.

                    Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmien tohto rozpisu.

 

                                     PhDr. Čižmár Marek v. r.

                                    Primátor Mesta Trebišov

 

PhDr. Andrej Bandoľa v. r.                             Mgr. Jozef Mačuga v. r.

     Šport Cyklo                                                      riaditeľ CVČ

 

 

Slávik Slovenska 2019

 

VÝSLEDKY

1. kategória

1. miesto Kristína Majovská – ZŠ M. R. Štefánika Trebišov

2. miesto Jakub Korytko – ZŠ Obchodná Sečovce

3. miesto Liana Chovancová – CZŠ Sv. Juraja Trebišov

Ďalší súťažiaci

Dominika Kačmárová – ZUŠ Sečovce, Michaela Lazarová – ZŠ Michaľany, Jakub Krajcár – SZUŠ Novosad, Sofia Michalková – ZŠ Pribinova, Galina Geciová – ZŠ M.R.Š.Trebišov, Bianka Barosová – ZŠ Kr. Chlmec, Mária Dobošová – ZŠ Kom. Sečovce

 

2. kategória

1. miesto Nikola Jenčíková – ZŠ Obchodná Sečovce

2. miesto Silvia Kočišová – ZUŠ Sečovce

3. miesto Laura Vargová – ZŠ M. R. Štefánika Trebišov

Ďalší súťažiaci

Tobiaš Hudec – ZŠ Michaľany, Nina Orosová SZUŠ Novosad,  Jaroslava Farkašová – ZŠ Pribinova Trebišov, Dominika Dubovanová – ZŠ Komenského Trebišov, Zuzana Gojdanová – ZŠ Novosad

 

3. kategória

1. miesto Aneta Pavučková – ZUŠ Sečovce

2. miesto Šimon Korytko – ZŠ Obchodná Sečovce

3. miesto Henrieta Sedláková - CZŠ Sv. Juraja Trebišov

Ďalší súťažiaci

Daniel Zeher – ZŠ Michaľany, Adela Gurová – ZŠ Komenského Trebišov, Júlia Kóniyová – ZŠ Kr. Chlmec, Martina Hricíková – ZŠ Novosad

 

Okresná strelecká liga 2018-2019

Propozície Okresnej streleckej ligy 

ZMENA  TERMÍNU! 

Posledné kolo Okresnej streleckej ligy 

sa uskutoční 23. mája 2019

 Výsledková listina - 1. kolo OSL 2018-2019

 Výsledková listina - 2. kolo OSL 2018-2019

 Výsledková listina - 3. kolo OSL a Novoročný turnaj