Biologická olympiáda

Geografická olympiáda

NAMAĽUJ VIANOCE

Technická olympiáda - okresné kolo

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky

Jesenné aranžovanie

Okresné kolo v cezpoľnom behu

Európsky týždeň mobility

Rybársky krúžok - úlovky

Fotogaléria: Práce výtvarného krúžku