Turistická vychádzka na zrúcaniny hradu Parustan - Bačkovská dolina

Okresné kolo Biologickej olympiády kat E - botanika, geológia, zoológia