Termíny školských prázdnin 

              v školskom roku 2019/2020

 

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania            po prázdninách

  jesenné

 29. október 2019

 (utorok)

 30. október –

 31. október 2019

 4. november 2019

  (pondelok)

  vianočné

 20. december 2019

 (piatok)

 23. december 2019

 – 7. január 2020

 8. január 2020

 (streda)

  polročné

 31. január 2020

 (piatok)

 3. február 2020

 (pondelok)

 4. február 2020

 (utorok)

  jarné

  Košický 

  kraj

 28. február 2020

 (piatok)

 2. marec –

 6. marec 2020

 9. marec 2020

 (pondelok)

  veľkonočné

 8. apríl 2020

 (streda)

 9. apríl –

 14. apríl 2020

 15. apríl 2020

 (streda)

  letné

 30. jún 2020

 (utorok)

 1. júl –

 31. august 2020

 2. september 2020

 (streda)