Kontakt:

Centrum voľného času

T. G. Masaryka 2229/36

075 01  Trebišov

tel. 056 672 25 16

email: cvctrebisov@centrum.sk

 

Mgr. Jozef Mačuga

riaditeľ CVČ