OKRESNÉ  KOLO  VO  VYBÍJANEJ  

 

okresné kolo vo vybíjanej.

  Chemická olympiáda kat. D - okresné kolo   

 

Propozicie_OK Chemickej olympiády kat. D- 2018.

  Fyzikálna olympiáda kat. E, F - okresné kolo 

 


Výsledková listina OK Fyzikálnej olympiády kat. E, F


 Pozývam vás vyplniť formulár :
 
Centrum voľného času - moderné centrum
Asociácia CVČ SR realizuje prieskum zameraný na centrá voľného času (ďalej len CVČ). Je určený mladým ľuďom, členom záujmových útvarov CVČ, rodičom, pracovníkom s deťmi a mládežou, mimovládnym organizáciám a občianskym združeniam. Týmto spôsobom poskytujeme možnosť vyjadriť sa k činnosti CVČ a tak ovplyvniť zameranie a chod moderných centier v budúcnosti.

Dotazník je anonymný a Vaše úprimné odpovede budú použité ako výstup pre zlepšenie aktivít CVČ. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 15 minút.

Niektoré otázky vyžadujú len jednu odpoveď, pri niektorých môžete označiť viacero odpovedí.

O výsledkoch zistených dotazníkom sa môžete informovať na www.acvc.sk po 31.3.2018.

Za Vašu námahu, čas a pravdivé odpovede Vám vopred ďakujeme.
Dotazník je súčasťou projektu Moderné centrum, podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Vyplniť formulár
 
 

 

 Okresné kolá vo volejbale žiakov a žiačok  SŠ 

 

Volejbal 2018-vyhodnotenie - dievčatá SŠ.

Volejbal-žiaci SŠ - vyhodnotenie 2018.

 

 Okresné kolo v hádzanej žiačok a žiakov SŠ  

Hádzana-OK 2018-SŠ - vyhodnotenie.

  JARNÉ  PRÁZDNINY

 jarné prázdniny 2018.

 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže " NAMAĽUJ  VIANOCE "


 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Víťazné práce môžete

pozrieť - fotogaléria

 BIOLOGICKÁ  OLYMPIÁDA  kat. C  -  okresné kolo

Výsledková listina OK BiO C - Trebišov 2018.

   Predmetové olympiády a postupové súťaže 

termínovník pops 1718 v130917.pdf (217407)

Termíny OK 2017 - 2018.pdf (150427)

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky   

ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE

ZMLUVA.pdf (520,9 kB)

Zmluva  o  bežnom  účte

Zmluva o bežnom účte.pdf (684805)

Zmluvy s Prima Bankou

Poistná zmluva majetku - UNION

26.08.2013 09:30
Poistná zmluva.pdf (833,5 kB)

Zmluvy s Prima Bankou

16.05.2013 07:49
scan0001.pdf (518282) scan0002.pdf (591673) scan0003.pdf (388516) scan0004.pdf (616165) scan0005.pdf (607366) scan0006.pdf (659675) scan0007.pdf (429176) scan0008.pdf (310863) scan0009.pdf (340728) scan0010.pdf (362293) scan0011.pdf (351708)  

Zmluvy s Prima Bankou

15.05.2013 11:19