Okresné  kolá  v  hádzanej  žiakov  a  žiačok  ZŠ 

 

OK hádzana ZŠ - 2018

   OKRESNÉ  KOLO  VO  VYBÍJANEJ  

 

okresné kolo vo vybíjanej.

  Chemická olympiáda kat. D - okresné kolo   

 

Výsledková listina OK CHO D 2018

  Fyzikálna olympiáda kat. E, F - okresné kolo 

 


Výsledková listina OK Fyzikálnej olympiády kat. E, F

 Okresné kolá vo volejbale žiakov a žiačok  SŠ 

 

Volejbal 2018-vyhodnotenie - dievčatá SŠ.

Volejbal-žiaci SŠ - vyhodnotenie 2018.

 

 Okresné kolo v hádzanej žiačok a žiakov SŠ  

Hádzana-OK 2018-SŠ - vyhodnotenie.

 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže " NAMAĽUJ  VIANOCE "


 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Víťazné práce môžete

pozrieť - fotogaléria

   Predmetové olympiády a postupové súťaže 

termínovník pops 1718 v130917.pdf (217407)

Termíny OK 2017 - 2018.pdf (150427)

Okresná  strelecká  liga                     

 


5. kolo  OSL  sa  uskutoční  10.5.2018  v  CVČ  Trebišov

ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE

ZMLUVA.pdf (520,9 kB)

Zmluva  o  bežnom  účte

Zmluva o bežnom účte.pdf (684805)

Zmluvy s Prima Bankou

Poistná zmluva majetku - UNION

26.08.2013 09:30
Poistná zmluva.pdf (833,5 kB)

Zmluvy s Prima Bankou

16.05.2013 07:49
scan0001.pdf (518282) scan0002.pdf (591673) scan0003.pdf (388516) scan0004.pdf (616165) scan0005.pdf (607366) scan0006.pdf (659675) scan0007.pdf (429176) scan0008.pdf (310863) scan0009.pdf (340728) scan0010.pdf (362293) scan0011.pdf (351708)  

Zmluvy s Prima Bankou

15.05.2013 11:19